ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอู่พระประแดง กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 5

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคา
วงเงินงบประมาณ: 
1191980
วันที่รับเอกสาร: 
28/07/2558 - 07/08/2558
วันที่ยื่นซอง: 
20/08/2558
วันที่เปิดซองประมูล: 
20/08/2558
ราคากลาง: 
1,189,872.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
หจก.สยามพิทักษ์ความปลอดภัย
1,110,916.80
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
หจก.สยามพิทักษ์ความปลอดภัย
1,110,916.80
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, กรกฎาคม 16, 2558