ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร ขสมก.ระบบ ERP พร้อมอุปกรณ์ ครั้งที่ 2

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
จันทร์, กรกฎาคม 13, 2563 - ศุกร์, กรกฎาคม 17, 2563
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
74,500,000.00
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ