ประกวดราคาจ้างจัดทำกระเป๋าอำนวยความสะดวกขนาดพกพา

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ: 
2100795.20
วันที่รับเอกสาร: 
28/12/2563 - 08/01/2564
วันที่ยื่นซอง: 
11/01/2564
วันที่เปิดซองประมูล: 
12/01/2564
ราคากลาง: 
2,100,795.20
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, ธันวาคม 28, 2563