ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอู่จอดรถโดยสารและอาคารสำนักงาน อู่พระประแดง(ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วงเงินงบประมาณ: 
17,808,000.-บาท
วันที่รับเอกสาร: 
10/10/2557 - 15/10/2557
วันที่ยื่นซอง: 
22/10/2557
วันที่เปิดซองประมูล: 
30/10/2557
ราคากลาง: 
17,515,000.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท เจ.บราเธอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
17,445,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท เจ.บราเธอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
17,445,000.00
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, ตุลาคม 10, 2557