ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอู่จอดรถโดยสารและอาคารสำนักงานอู่รามอินทรา-ประดิษฐ์มนูธรรม(ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
วงเงินงบประมาณ: 
48029000.00
วันที่รับเอกสาร: 
05/03/2558 - 10/03/2558
วันที่ยื่นซอง: 
17/03/2558
วันที่เปิดซองประมูล: 
24/03/2558
ราคากลาง: 
39,958,000.00
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท เจ.บราเธอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
34,125,000.00
บริษัท ธนพล แลนด์ แอนด์ ริช จำกัด
34,900,000.00
บริษัท วีอาร์พี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
35,890,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตรมณีค้าวัสดุก่อสร้าง
37,249,999.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายทองก่อสร้าง
39,778,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส่งเสริมสิทธิ์
39,888,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคาหมายเหตุ
บริษัท เจ.บราเธอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
34,125,000.00
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด (ในระบบ)
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, มีนาคม 5, 2558