ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นลานจอดรถโดยสารอู่รังสิต เขต 1

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ: 
8934500
วันที่รับเอกสาร: 
10/09/2563 - 24/09/2563
วันที่ยื่นซอง: 
25/09/2563
วันที่เปิดซองประมูล: 
28/09/2563
ราคากลาง: 
7,919,000.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, กันยายน 10, 2563