ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นลานจอดรถอู่สวนสยาม เขตการเดินรถที่ 2

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ: 
6745130.61
วันที่รับเอกสาร: 
10/04/2562 - 01/05/2562
วันที่ยื่นซอง: 
02/05/2562
วันที่เปิดซองประมูล: 
03/05/2562
ราคากลาง: 
6,732,000.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พุธ, เมษายน 10, 2562