ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถโดยสารอู่บางเขน 1,000 ตารางเมตร เขตการเดินรถที่ 1 ครั้งที่ 2

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคา
วงเงินงบประมาณ: 
1500000
วันที่รับเอกสาร: 
19/08/2559 - 30/08/2559
วันที่ยื่นซอง: 
12/09/2559
วันที่เปิดซองประมูล: 
12/09/2559
ราคากลาง: 
1,318,100.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท เจบราเธอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
1,165,030.00
บริษัท ร่มโพธิ์ กรุ๊ป คอนสตรัคชั่น จำกัด
1,112,569.10
บริษัท วัฒนาพัฒนา จำกัด
1,314,000.00
บริษัท เฮง เฮง ดี วัสดุ จำกัด
1,100,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท เฮง เฮง ดี วัสดุ จำกัด
1,100,000.00
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, สิงหาคม 8, 2559