ประกวดราคาจัดซื้อ Software Antivirus จำนวน 680 License พร้อมติดตั้งและดูแลบำรุงรักษา

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคา
วงเงินงบประมาณ: 
591300
วันที่รับเอกสาร: 
11/01/2559 - 19/01/2559
วันที่ยื่นซอง: 
01/02/2559
วันที่เปิดซองประมูล: 
01/02/2559
ราคากลาง: 
589,356.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท สตรีม ไอ.ที.คอนซัลติ้ง จำกัด
582,080.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท สตรีม ไอ.ที.คอนซัลติ้ง จำกัด
852,080.00
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, ธันวาคม 24, 2558