ประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ(NGV) จำนวน 489 คัน

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วงเงินงบประมาณ: 
2200500000
วันที่รับเอกสาร: 
13/01/2558 - 21/01/2558
วันที่ยื่นซอง: 
27/01/2558
วันที่เปิดซองประมูล: 
04/02/2558
ราคากลาง: 
1,784,850,000.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา
มีผู้มายื่นเอกสาร จำนวน 3 ราย ได้แก่ บริษัท บ้านโป่งบัสบอดี้ จำกัด ,บริษัท เบสท์ริน กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไทย เทคโนโลยี แอนด์ เดเวลลอปเมนท์ จำกัด ทั้ง 3 รายไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ยกเลิก
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, มกราคม 13, 2558