ประกวดราคาจัดซื้อผ้าตัดเครื่องแบบพนักงานประจำปี 2560

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
จันทร์, มีนาคม 5, 2561 - พฤหัสบดี, มีนาคม 8, 2561
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
3,435,021.00
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ