ประกวดราคาจัดซื้อผ้าตัดเครื่องแบบพนักงานประจำปี 2560 ครั้งที่ 2

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
จันทร์, มิถุนายน 11, 2561 - พฤหัสบดี, มิถุนายน 14, 2561
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
4,944,072.50
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ