ประกวดราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เพื่อทดแทนเครื่องเดิม

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์
วงเงินงบประมาณ: 
5000000.00
วันที่รับเอกสาร: 
16/03/2558 - 19/03/2558
วันที่ยื่นซอง: 
30/03/2558
วันที่เปิดซองประมูล: 
08/04/2558
ราคากลาง: 
4,975,500.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท พีเอ คอร์เปอร์เรชั่น ซิสเต็ม จำกัด
4,935,000.00
บริษัท สตรีม ไอ.ที.คอนซัลติ้ง จำกัด
4,945,500.00
บริษัท นิปด้า คอมพิวเทค จำกัด
4,948,500.00
บริษัท มิธ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด
4,956,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคาหมายเหตุ
บริษัท พีเอ คอร์เปอร์เรชั่น ซิสเต็ม จำกัด
4,935,000.00
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, มีนาคม 16, 2558