บางแคไปถนนบรรทัดทอง

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากหน้าตลาดบางแค ไปถนนบรรทัดทอง ต้องนั่งสายอะไรบ้าง ลงที่ไหนครับ ขอบคุณครับ