บัันทึกเทปให้สัมภาษณ์รายการ “สเตชั่นไฟว์” เรื่อง นโยบายดูแลความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก.

ภาพประกอบ: 
5897