บัตร PromptCard มีปัญหา

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ใช้บัตร PromptCard แบบรายสัปดาห์ ซื้อสัปดาห์ที่ 3 ใช้ไม่มีปัญหา พอเติมเงินใช้สัปดาห์ที่ 4 ถึงวันนี้ 24/10/2562 บัตรมีปัญหา ไม่อ่านบัตร ทาง พกส.ให้ติดต่อจุดซื้อบัตร แต่ต้องชำระเงินสด ซึ่งคิดว่าไม่ถูกต้องเพราะเราจ่ายเงินล่วงหน้าตามเงื่อนไขไปแล้ว อยากให้ปรับปรุงแก้ไขจุดนี้ เพราะเห็นว่ามีปัญหาบ่อยพอสมควร 0954837498

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบข้อมูล ขอเรียนว่า กรณีผู้ใช้บริการมีปัญหาในการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้ารายสัปดาห์ สามารถโทรแจ้งได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันโดยไม่เว้นวันหยุดราชการ เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลบัตรเบื้องต้นให้ หากตรวจสอบแล้วสถานะบัตรปกติจะแจ้งให้พนักงานเก็บค่าโดยสารละเว้นการเก็บค่าโดยสาร แต่หากไม่สามารถหาสาเหตุได้ จะส่งข้อมูลและหมายเลขบัตรให้เจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยตรวจสอบประวัติย้อนหลังการใช้งาน การเติมงาน เพื่อหาสาเหตุของปัญหาดังกล่าวต่อไป (ขออภัยในความไม่สะดวก) ขอบคุณที่แนะนำบริการ