บัตรไม่สามารถใช่ร่วม กับ ขสมก ได้ กระเป๋ารถเมย์ 166

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากทราบว่าบัตร นักศึกษาสำรองใช่กับบัตรรถเมย์ของ ราคานักศึกษาไม่ได้หรอคะ พอดีซื้อมาละบัตรจริงโดนตู้ ATMยึด ก็เลยไปทำบัตรสำรองที่ ม. ปัญญาภิวัฒน์ เพราะถ้าไม่มีบัตรนักศึกษาเลยก็ต้องจ่ายเงิน เลยไปทำจะได้ยืนยันว่าเป็นนักศึกษา บัตรตัวจริงต้องใช่เวลากว่าจะได้ก็เกือบสองเดือน ละซื้อบัตรรถเมย์ไป540 ยังต้องมาจ่ายค่ารถ อีกหรอคะ? ถ้ากลัวบัตรไม่สมบูรณ์ เอาบัตรประชาชนไปดูด้วยก็ได้นะคะว่าเป็นคนๆ เดียวกัน รถสาย166 เดือดร้อนคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องของผู้ใช้บริการ ให้ผู้จัดการสาย 166รับทราบและดำเนินการตรวจสอบและสอบสวนข้อเท็จจริง และกำชับพนักงานเรื่องบัตรนักศึกษา ในกรณีเช่นนี้ ให้สามารถใช้ได้ เพราะมีบัตรนักศึกษาสำรองยื่นพร้อมกันแล้ว หากพบเหตุการณ์ดังกล่าว ขอรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา รถมุ่งไปไหน เบอร์ข้างรถ หรือหมายเลขทะเบียนรถจะได้เรียกพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ