บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิก (ล่วงหน้า)

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เรียนสอบถามเรื่อง บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิก (ล่วงหน้า) 1. หากซื้อแบบรายสัปดาห์ (255 บาท) ในวันที่ 19-12-2562 แล้วนำไปใช้วันที่ 08-01-2563 - จะสามารถใช้ได้ไหมครับ - ยอดเงิน (255 บาท) ที่มีอยู่ จะหายไปไหมครับ 2. การเติมเงินแบบรายสัปดาห์ (255 บาท) - สมมติเติมเงินวันที่ 1 แต่ไปใช้วันที่ 22 จะสามารถใช้ได้ไหม (กรณีเติมเงินข้ามสัปดาห์) 3. การเติมเงินแบบรายสัปดาห์ (255 บาท) - ต้องเติมวันที่ 1, 8, 15, 22 - หรือต้องเติมเงินวันที่ 30 หรือ 31 (ของเดือนก่อน), 7, 14, 21