บัตรโดยสารล่วงหน้ารถปรับอากาศ สแกนติดยากมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ช่วงหลังมานี้ ผมใช้บัตรโดยสารล่วงหน้ารถปรับอากาศ รายเดือน แล้วสแกนติดยากมาก สแกนหลายรอบกว่าจะสแกนติด บางทีสแกนไม่ติด พนักงงานก็จะให้จ่ายค่าโดยสาร ซึ่งมันเสียเวลามากและไม่สะดวกเลย มีวิธีการแก้ปัญหาบ้างครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขอเรียนให้คุณติดต่อ ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ขอขอบคุณที่ใช้บริการ