บัตรโดยสารชนิดเติมเงิน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้สามารถเช็คยอดเงินคงเหลือได้ผ่านแอพค่ะ เพราะพนง.เก็บเงินส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะยอมบอกยอดเงินคงเหลือ นั่งประจำสาย4 111 7 อาจเพราะเสียเวลาเก็บเงินก็เข้าใจนะคะ แต่อยากทราบเงินคงเหลือแบบด่วนๆ จะได้รู้ว่าบัตรมีเงินพอจ่ายมั้ยค่ะ (หาตู้ktb ยากค่ะ) ขอบคุณค่ะ