บัตรโดยสาร

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากเสนอแนะ ตั๋วสัปดาห์และตั๋วเดือน ตั๋วนักเรียน ควรยกเลิกแบบบางซึ่งเปลืองทรัพยากรและลดการใช้กระดาษ ปัญหาการปลอมแปลง ,การใช้วนใช้ซ้ำ,การทุจริตบนบัตร และควรทำความร่วมมือไปยังธนาคารกรุงไทย แบบบัตรที่ทดลองใช้แบบรถเมล์สสาย ปอ.510 แบบเติมเงินได้ทำแบบ รฟม. ก็ได้ โดยนำบัตรแตะที่เครื่อง Edc กับพนักงานเก็บค่าโดยสาร แบบนี้ง่ายกว่าสะดวกกว่า ใช้งานได้ทั้งบัตรสวัวดิการแห่งรัฐและบัตรโดยสาร การเติมเงินบนบัตรโดยสาร เติมที่ธนาคารกรุงไทยก็ได้ หรือตัดวงเงินบนบัตรเดบิต ตอบโจทย์ยุคแห่งเทคโนโลยี ยุค 4.0 อายุการใช้งานบัตรได้นานกว่าไม่ต้องเปลี่ยนบัตรบ่อย ไม่ต้องวิ่งตามหาคนขายตั๋วล่วงหน้า บัตรโดยสารสามารถพ่วงบัญชีธนาคารกรุงไทยก็ได้

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ