บัตรโดยสายรายสัปดาห์-รายเดือน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอทราบเหตุผลที่ ขสมก. ยกเลิกการขายบัตรโดยสารรายสัปดาห์และรายเดือนบนรถประจำทาง เนื่องจากได้เดินทางโดยใช้บริการของรถปรับอากาศ ขสมก. สาย 166 (ปากเกร็ด-อนุสาวรีย์ฯ) และได้รับการแจ้งจากพนักงานเก็บค่าโดยสารประจำรถว่าไม่ได้จำหน่ายบัตรโดยสารรายสัปดาห์และรายเดือนบนรถประจำทางแล้ว หากผู้โดยสารต้องการ สามารถซื้อได้ที่ป้อมขายบัตรโดยสารที่ป้ายอนุสาวรีย์ ที่สงสัยคือผมต้องเสียเงินนั่งรถประจำทางจากปากเกร็ดไปอนุสาวรีย์ฯ เพื่อไปซื้อบัตรโดยสารมาใช้ แทนที่ก่อนหน้านี้สามารถซื้อบนรถได้เลย เท่ากับผมเสียเงินเพิ่ม 20 บาท ก่อนหน้านี้ก็ขึ้นราคาจาก 200 บาท เป็น 255 บาท อันนี้เข้าใจได้เนื่องจากคงราคาที่ 200 บาท มาเป็นเวลานาน แต่การยกเลิกการขายบัตรโดยสารบนรถประจำทางทำให้ราคาจริงของบัตรโดยสารรายสัปดาห์และรายเดือนก็เท่ากับ ราคาบัตร + ราคาค่าโดยสารเพื่อไปซื้อบัตร ณ จุดขาย แบบนี้เหรอครับ การยกเลิกการขายบัตรโดยสารรายสัปดาห์และรายเดือนบนรถประจำทาง ไม่ได้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการรึเปล่าครับ

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ขอเรียนว่า กรณีที่ไม่ได้ให้พนักงานเก็บค่าโดยสารจำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกสล่วงหน้า รายเดือน-รายสัปดห์ เนื่องจากมีขั้นตอนการเปิดบัตรดังกล่าวด้วยเครื่อง EDC ซึ่งเป็นเครื่องต่างระบบกับที่พนักงานเก็บค่าโดยสารพกเพื่อรับชำระค่าโดยสาร และอาจะทำให้เกิดความผิดพลาดในการจำหน่ายบัตร (ขออภัยในความไม่สะดวก) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ