บัตรเติมเงินใหม่ ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอความร่วมมือ ขสมก. ประสานกับธนาคารเรื่องบัตรเติมเงิน (ใหม่) นี้ด้วย เพราะ จนท.ธนาคารยังงงๆ และช่วงนี้ ที่ ขสมก. แจ้งว่ามีโปรโมชั่น ลงทะเบียนใช้บัตร แบะเติมเงินที่ธนาคาร 100 บาท จะได้มูลค่ายัตรเพิ่มเป็น 150 บาท วันนี้ได้ไปลงทะเบียนและเติมเงินแล้ว ปรากฎว่า ธนาคารไม่ทราบเรื่องโปรฯ และไม่มีมูลบัตรที่แจ้งว่าจะเพิ่มให้อีก 50 บาท ฝาก ขสมก. ตรวจสอบด้วยค่ะ

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขปรับปรุงการให้บริการ และขอเรียนว่า ธนาคารกรุงไทยจัดโปรโมชั่นเพื่อมอบส่วนลดให้ผู้ใช้บริการ (โปรโมชั่นที่ 1 ) ซื้อบัตรโคแบน(บัตรชำระค่าโดยสาร) วงเงินในบัตร 50 บาท ในราคา 40 บาท จำนวน 1 หมื่นใบแรก ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 และหากเงินในบัตรหมดสามารถเติมเงินได้ 3 ช่องทาง 1. ตู้เอทีเอ็มทุกธนาคาร 2. สแกนบาร์โค้ดแอพพิเคชั่นธนาคารทุกธนาคาร 3. เคาเตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา (โปรโมชั่นที่ 2) เติมเงิน 100 บาท ขึ้นไปได้รับวงเงินเพิ่ม 50 บาท จำนวน 2000 ใบแรก ซึ่งคาดว่าโปรโมชั่นที่ 2 จำนวนผู้ใช้บริการเติมเงินที่เคาเตอร์ธนาคารกรุงไทยครบจำนวน 2000 ใบแล้ว ขออภัยหากเป็นอย่างสูงหากไม่ได้รับความสะดวก และขอขอบคุณที่ใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ