บัตรอิเลคทรอนิครายสัปดาห์ รายเดือน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ทำบัตรอิเล็คทรอนิคออกมาจำหน่ายแต่ พนง.ชอบบ่นว่าเครืองไม่ดี เครื่องค้าง ทำไหมไม่ปรับปรุงเครื่องค่ะ

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูล และดำเนินการปรับปรุงการให้บริการ กรณีพนักงานพบเครื่องสแกน EDC ชำรุดหรือมีปัญหาในการใช้งาน สามารถดำเนินการแจ้งซ่อมเครื่องหรือขอเปลี่ยนเครื่องใหม่ เพื่อให้สามารถให้บริการชำระค่าโดยสารได้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอบคุณที่แนะนำบริการ