บัตรอิิเล็กทรอนิกส์ ขสมก.

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ขสมก. ที่ออกมาให้ผู้โดยสาร ขสมก. ใช้ เพื่ออำนวยความสะดวก และพัฒนาสู่การเป้นสังคมไร้เงินสด เป็นเรื่องที่ดี แต่ยังควรต้องพัฒนาปรับปรุงอีกหลายประการ ประการสำคัญ คือ ควรให้มีการสอบถามยอดเงินคงเหลือในบัตรดังกล่าวได้ เพราะในปัจจุบันจะไม่มีช่องทางออนไลน์ให้ตรวจ สอบยอดเงินคงเหลือในบัตรได้เลย นอกจากที่พนักงานเก็บค่าโดยสารบนรถ ขสมก. ซึ่งพนักงานในแต่ละท่านก้อให้ความสนใจกับเรื่องดังกล่าวไม่เหมือนกัน บางท่านเอาเครื่องให้ดูก่อนแตะบัตร และแจ้งยอดเงินค่าโดยสาร พร้อมบอกยอดเงินคงเหลือ บางท่านไม่พูดอะไรเลย แตะบัตร แล้วก้อส่งคืน นอกจากนี้ตอนเราเติมเงินลงในบัตร เราก้อจะไม่ทราบว่าเราทำรายการสำเร็จไหม เงินเข้าในบัตรเรียบร้อยหรือยัง เพราะเราไม่สามารถเช็คยอดเงินได้ ดิฉันขอเสนอแนะให้มีการพัฒนาผูกกับแอปพลิเคชั่น via bus หรือไม่ก้อแอป Krungthai NEXT