บัตรล่วงหน้า นักเรียน/นักศึกษา

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
สอบถามเรื่องบัตรล่วงหน้าหน่อยครับไม่ได้เติมมา 3 เดือนบัตรหมดอายุไหมครับต้องการใช้รายเดือนในเดือน กรกฏาคม เนื่องจากมหาลัยเปิดยังสามารถเติมรายเดือนได้ปกติไหมในบัตรเดิม แล้วต้องเติมภายในเดือน มิถุนายนก่อน 1 กรกฎาคม หรือเติมในวันที่ 1 กรกฎาคมได้ครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขอเรียนให้คุณติดต่อ ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ขอขอบคุณที่ใช้บริการ