บัตรรายเดือน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เมื่อสักครู่ ได้ขึ้นสาย 141 จากวัดสน ได้ใช้บัตรโดยสารรายเดือนแบบใหม่ พนักงานบอกไม่มีเครื่อง ต้องซื้อตั๋วแบบปกติ ถ้าองค์กรไม่พร้อมจะเปิดระบบนี้ทำไมคะ ผลักภาระให้ผู้โดยสาร เสียเงินสองต่อ เพื่ออะไรคะ

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบสาย 141 อบรม กำชับพนักงานให้มีจิตสำนึกการเป็นผู้ให้บริการที่ดี และตักเตือนพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์การโดยเคร่งครัด หากพบกรณีเช่นนี้อีก ขอรายละเอียดเพิ่มเติม เพิ่มเติม วันเวลา รถมุ่งไปไหน เบอร์ข้างรถ หรือหมายเลขทะเบียนรถจะได้เรียกพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบสาย 141 อบรม กำชับพนักงานให้มีจิตสำนึกการเป็นผู้ให้บริการที่ดี และตักเตือนพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์การโดยเคร่งครัด หากพบกรณีเช่นนี้อีก ขอรายละเอียดเพิ่มเติม เพิ่มเติม วันเวลา รถมุ่งไปไหน เบอร์ข้างรถ หรือหมายเลขทะเบียนรถจะได้เรียกพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)