บัตรรถเมล์รายเดือน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากสอบถามค่ะ เนื่องจากเราไม่ได้จ่ายค่าบัตรรายเดือนของเดือนพฤศจิกายน ถ้าเราต้องการใช้บัตรเดือนธันวาคม จ่ายเงินบัตรเดิมได้เลยหรือต้องไปซื้อใบใหม่คะ พอดีเห็นว่าบัตรหมดอายุปีหน้าค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ เติมเงินได้เลยครับใช้ต่อเนื่อง แนะนำบริการสอบถามเส้นทางที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด