บัตรรถเมล์รายเดือน

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ตอนนี้บัตรรถเมล์ รายเดือนมีขายตามจุดไหนบ้างคะ และที่อนุสาวรีย์มีพนักงานมาขายทุกวันมั้ยคะ

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบข้อมูล ขอเรียนว่า บัตรอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้ารายเดือนมีจำหน่ายตามจุดจำหน่ายเดิมที่เคยจำหน่ายตั๋วรายเดือน (แบบกระดาษ) และอนุสาวรีย์ชัยฯ มีพนักงานจำหน่ายบัตรล่วงหน้าทุกวัน จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ