บัตรรถเมล์รายสัปดาห์รายเดือนควรปรับปรุงอย่างยิ่ง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
บัตรรถเมล์รายสัปดาห์ที่ใช้อยู่ แสกนติดบ้างไม่ติดบ้าง ไม่รู้เพราะบัตรแย่หรือเครื่องแสกนแย่ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ 1. กระเป๋ารถเมลล์สาย 7 เรียกร้องต้องจ่ายเงินเนื่องจากแสกนไม่ติด 2. กระเป๋ารถเมลล์สาย 203 ทำสีหน้าไม่พอใจ แล้วยื่นบัตรคืน 3. กระเป๋ารถเมลล์สาย 15 บอกไม่เป็นไรครับ 4. หรือบางทีกว่าจะแสกนเสร็จทาบบัตร 10 กว่ารอบ คือพบปัญหาทุกวัน เซ็งมาก ช่วยชี้แจงด้วยว่าน่าจะเกิดเพราะอะไร บัตรหรือเครื่องแสกน และช่วยชีแจ้งว่าถ้าบัตรแสกนไม่ติด พนักงานเก็บค่าโดยสารหรือเจ้าของบัตรต้องทำอย่างไร