บัตรรถเมล์ปรับอากาศรายเดือน นักศึกษา

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
1. รถเมล์ปรับอากาศสายไหนใช้บัตรรถเมล์รายเดือนได้บ้าง ? 2. รถเมล์สายที่ใช้ประจำ 114 69 สามารถใช้ได้หรือป่าว ? 3. จะแยกระหว่างรถเมล์ของขสมก.กับรถร่วมบริการยังไงครับ ?

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ตอบ.รถเมลทีใช้บัตรรายเดือนได้นั้นต้องรถของขสมกเท่านั้น ตัวอย่างดังกล่าวใช้ได้กับสาย 114 รถขสมกจะมีสี ส้ม และสีแดง ขาว ส่วนรถร่วมจะมี สีชมพู สีเหลือง หรือสอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ขอขอบคุณที่ใช้บริการ