บัตรรถรายสัปดาห์

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
สอบถามต้องการซื้อบัตรรถรายสัปดาห์ ที่ 4 เดือน กันยายน 62 แต่พนักงานอกว่ามีการยกเลิกการขายบัตรรายสัปดาห์แล้ว ให้ซื้อเป็นเดือนต่อไปจะไม่มีตั๋วรายสัปดาห์ขายแล้วหรือคะ