บริเวณสถานนีเดินรถหมอชิต 2 จำหน่ายแอลกอฮอร์ได้ด้วยเหรือครับ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
1.บริเวณสถานีเดินรถหมอชิต 2 ร้านค้าเปิดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ได้ด้วยเหรอครับ 2.อยากให้ ขสมก ปรับปรุงลานจอดเนื่องพื้นคอนกรีตเดิมเป็นหลุมบ่อหลายจุด และเพิ่มไฟฟ้าแสงสว่างในบริเวณดังกล่าวด้วย 3.ดูแลเรื่องความสะอาดเรียบร้อย พบว่ามีเศษขยะทิ้งไว้บริเวณจุดทางเข้าสถานีเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งจัดระเบียบของรถพนักงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 4.ควรประสาน กทม มาดำเนินการตีเส้นจราจรเหลืองทะแยงบริเวณจุดทางออกของรถ ขสมก บนถนนกำแพงเพชร 2 ด้วย เพื่อให้รถเมล์ออกได้สะดวก 5.ควรมีแผนที่ประชาสัมพันธ์ติดประกาศบริเวณชานชลาขาเข้าของรถทัวร์ บขส ที่สถานีขนส่งหมอชิต เพื่อให้ประชาชันหันมาใช้รถ ขสมก ให้มากขึ้น เพราะประชาชนยังไม่ทราบว่ามีรถเมล็สายใดบ้างที่วิ่งออกจากขนส่งหมอชิต

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ