บริการแย่

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
พนักงานเก็บสตางค์ รถเมล์สาย 21 544191 125635 (วันที่ 13/02/64) บริการไม่สุภาพ แสดงอาการและท่าที ฉุนเฉียว ใส่ผู้โดยสาร มีการเลือกปฏิบัติกับผู้โดยสาร ถ้าทำงานบริการเราไม่มีใจรักในการบริการ ก็ไม่ควรทำงาน องค์กรควรเอาเงินไปจ้างเด็กจบใหม่หรือคนที่มีใจรักในบริการ บ้างทีผู้โดยสารก็ไม่ได้เรื่องมากนะคะ ปัญหาอาจอยู่ที่พนักงานล้วนๆ แล้วพนักงานขับรถก็ขับรถประมาณ มีบ้างช่วงมือไม่บังคับพวกมาลัย ถึงแม้จะเป็นทางตรง หรือไม่ได้ใช้ความเร็วก็ไม่ควร ขับจี้ท้ายคันหน้ามากเกินไป พนักงานที่ดีก็มีเยอะค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงการให้บริการโดยเรียกพนักงานมาอบรมกำชับให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ และให้ความดูแล เด็ก หญิงตั้งครรภ์ และคนชรา ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีก องค์การจะสอบสวนและลงโทษสถานหนักต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ