บริการแย่

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
แย่มากรถรอนาน แถวผู้โดยสารโบกไม่จอด ถ้าไม่อยากบริการควรยุบองค์กรไปค่ะ #ป้ายตลาดกรีนเดย์

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว ขอรายละเอียดเพิ่มเติม สายรถ วันเวลา ทะเบียนรถหรือหมายเลขรถ เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และ นำผู้กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ