บริการแย่

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 84 ทะเบียน 6-55158 คนขับผู้หญิงขับรถแย่มากจะชนคันหน้า พูดจาไม่เพราะ ด่าผู้โดยสาร ทำหน้าบูดเหมือนไม่เต็มใจทำงาน ทาปากแดงๆ

กิริยาไม่สุภาพ พกส.พขร. เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ อบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และให้คำแนะนำบริการด้วยความสุภาพให้ผู้โดยสารพึงพอใจในการให้บริการ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)