บริการแย่ คนขับสูบบุหรี่ขนาดขับรถ ถ่ายผู้โดยสารโดยที่รถไม่เสีย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเมย์ สาย75ทะเบียน 153289 เวลา 7.50 น. สูบบุหรี่ขนาดขับรถ คุยโทรศัพด้วย และถ่ายผู้โดยสารมาอีกคันโดยรถไม่มีปัญหา บ้างที่ก็ไม่เข้าใจนะค่ะ ว่างานบริการที่ต้องรับผิดชอบผู้โดยสารทั้งคันรถ ทำไมทางอู่รถเมย์ไม่เลือกคนหน่อยค่ะ ไม่มีกฎระเบียบ หรือมาตรฐานหรือค่ะ รบกวนตรวจสอบดูด้วยนะค่ะ เรื่องสูบบุหรี่และคุยโทรศัพขนาดขับรถเจอบ่อยมาก ยังไม่รวมไปถึงการที่บริการไม่สุภาพ"อีกมากมาย"

เรียน คุณปู ขสมก.ได้รับเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงานขับรถสาย 75 ทะเบียน 15-3289 แล้ว ได้แจ้งให้ผู้ประกอบการส่งตัวพนักงานที่กระทำผิดมาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาโทษตามระเบียบขององค์การต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ