บริการเเบบนี้ไม่ควรเพื่มเงินนะ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
กูเสียตังค์เพื่มเกือบ10บาท เเต่ก็ยังต้องนั่งรอรถ 1ชม เป็รเหี้นไรกัน พ่านมา3คันเข้าอู่3คัน

เรียนคุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบแล้วได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการปรับปรุงการบริการโดยเพิ่มความความถี่ของการเดินรถให้มากขึ้นและจัดปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร ให้เป็นไปตามตารางที่กำหนดให้มีรถวิ่งบริการในเส้นทางสม่ำเสมอเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ