บริการห่วยแตก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
บริการห่วยแตก ไร้คุณภาพ ควรอบรมพนักงานของรถเมล์ทุกสาย จอดรถให้ลงเลน2เกืบโดนมอไซต์ชน โดนมอไซต์ด่าอีก ยิ่งรถเมล์สาย101 7ก 509 บริการแย่โครต