บริการรถเมล์สาย 95ก /1-50114/ 11-9007

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเที่ยว 9:41ที่ แจ้งวัฒนะ ไม่มีที่สแกนเงิน เนื่องจากไม่มีเงินสด พนักงานเก็บเงินพูด " แค่8บาท" ไม่มีเงินสดคือไม่มีค่ะ ปกติครีมแดงทุกคันจะมี

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว เรียกพนักงานประจำรถคันดังกล่าวมาอบรมกำชับให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบ และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยการ ซ่อมแซมเครื่องEDC และ อุปกรณ์ในให้อยู่ในความสมบูรณ์ก่อนนำรถออกวิ่งให้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)