บริการดีมีความสุภาพ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมลล์สาย 556 เลข 12-4701 เมื่อเวลา 6.25(โดยประมาณ) ได้ขึ้นจาก สน.ตลิ่งชัน พขร.+พกส. บริการได้ดีขอชมเชยจากใจ บอกกล่าวผู้โดยสารทุกป้ายที่แวะจอด, เอื้อเฟื้อผู้โดยสารที่ขาไม่ค่อยมีแรงเวลาก้าวขึ้น-ลง,มีความสุภาพเมื่อสื่อสารกับผู้โดยสารว่ารถคันนี้ไปวัดไร่ขิง/ไปปิ่นเกล้า ทำให้บรรยากาศน่านั่งรถแบบนี้ไปนานๆ ทั้ง พขร.+พกส. มีความพยายามพูดคุยสื่อสารด้วยความห่วงใยผู้โดยสารตลอดการเดินทาง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป