บริการดีมีคนเห็น 13 (4-80006)

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ชื่นชม พขร. และ พกส. สาย 13 วันที่ 30 มิถุนายน 2562 หมายเลขข้างรถ 4-80006 วันนั้นช่วงหัวคำ่มีฝนตกได้ใช้บริการรถคันดังกล่าว ประทับใจการให้บริการของ พกส. มาก พูดจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใสแม้ภายในรถอากาศจะอบอ้าวแต่พกส. ก็ยังเอาใจใส่ผู้โดยสารตลอดการเดินทางตอนมีผู้โดยสารขึ้น-ลงรถ พกส. ก็พูดว่า “ค่อย ๆ ก้าวนะคะ ระวังบันไดลื่น” ซึ่งต่างจากที่เคยเจอแบบ ก้าวไวเลยพี่ ไป !!! ส่วน พขร. ก็ขับรถโดยใช้ความระมัดระวังมาก ไม่ขับเร็ว จอดรถสนิทระหว่างรับ-ส่งผู้โดยสาร เปิดประตูหลังรถจอดสนิท ปิดประตูก่อนออกป้าย นี่แหละคนรักงานบริการจริง ๆ เห็นแล้วก็ประทับใจขอเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพี่ ๆ ทั้งสองครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ