บริการดีมากๆ ขอชื่นชม

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอชื่นกระเป๋ารถเมล์และคนขับรถ สาย 20 เลขข้างรถ 5-45025 ทะเบียน 13-0229 คนขับรถนิ่มมาก ขับรถไม่เร็ว ไม่แช่ป้าย กระเป๋ารถเมย์พูดจาดีมากและขอบคุณผู้โดยสารที่มาใช้บริการ พร้อมบอกป้ายต่อไปทุกครั้ง บอกให้ระวังรถมอไซค์ ขอชื่นชมครับ ขอบคุณครับ

เรียน คุณผู้ให้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ ขสมก.