บรการห่วย74 จอดแช่ป้าย ไม่มีคนขึ้นจอดนาน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
คนขับไม่ยอมขับรถไป จอดแช่ป้าย รอคนขึ้น ทั้งที่ไม่มีคน จนคันอื่นที่เบอร์เดียวกันขับไปก่อน ทำให้เสียเวลามาก ไม่สนใจผู้โดยสารที่รอบนรถเลย เห็นแก่ตัว บริการแย่ รถสาย 74

เรียนท่านผู้ร้อง ตามข้อร้องเรียนที่ท่านส่งมาเนื่องจากรายละเอียดข้อมูลของรถที่กระทำความผิดไม่มีประกอบข้อร้องเรียนทำให้ไม่สามารถตรวจหาตัวผู้กระทำผิดได้ ขออภัยในความไม่สดวก