น้ำมันเชื้อเพลิง

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รบกวนสอบถามข้อมูลน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้กับรถเมล์ปรับอากาศ ปอ.29 และ ปอ. 48 สีเหลือง หน่อยครับ ว่าใช้เชื้อดพลิงอะไร พอดีมีความจำเป็นต้องใช้ในการทำวิจัยอ่ะครับ ขอบคุณครับ

เรียนท่านผู้ทำวิจัย ปัจจุบันรถสายปอ.29 และสายปอ.48 สีเหลืองเป็นรถของเอกชนร่วมบริการ ทั้ง 2 สายนี้ใช้ ก๊าซ NGV เป็นเชื้อเพลิงในการขนส่งผู้โดยสารครับ จึงเรียนมาเพื่อทราบ