นโยบายพัฒนารถโดยสารและการจอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
1. ขอสอบถามว่าทาง ขสมก. มีนโยบายพัฒนารถโดยสารใน กทม. ให้รองรับกับแผนพัฒนารถไฟฟ้าของ รฟม. หรือไม่ครับ ตอนนี้ทาง รฟม. มีแผนพัฒนาเส้นทางของรถไฟฟ้าชัดเจน แล้วผมคิดว่าทาง ขสมก. ควรจะมีนโยบายและแผนพัฒนาเช่นเดียวกัน ให้สอดคล้องกับแผนของทาง รฟม. นะครับ 2. อยากให้กวดขันเรื่องการจอดรับ-ส่งผู้โดยสารให้เปิดประตูให้ตรงป้ายรถเมล์ด้วยครับ เนื่องจากบางจุดเป็นปัญหาทำให้รถติดอย่างมาก เช่น BTS บางหว้า ปัญหาที่พบ คือ ผู้โดยสารไม่ยอมรอตรงป้ายรถเมล์ และทางรถโดยสารก็เปิดประตูรับ-ส่งผู้โดยสารก่อนจะถึงป้ายรถเมล์ ปัญหานี้แก้ไม่ได้หรอกครับ ถ้าคนขับรถโดยสารยังคงเปิดประตูรับส่งผู้โดยสารไม่ตรงป้าย เพราะผู้โดยสารก็จะไปรอก่อนถึงป้าย เพราะประตูเปิดรับ และขอให้มีการบังคับใช้อย่างเข้มงวดด้วยครับ

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพรับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง ขอเรียนชี้แจงให้ทราบว่าในส่วนของการจอด รับ-ส่ง ผู้โดยสารของรถโดยสาร ขสมก.นั้น ขสมก.ได้มีโครงการ"ซ้ายตลอดจอดทุกป้าย"เพื่อรณรงค์ให้พนักงานขับรถในช่องทางซ้ายสุดและจอด รับ-ส่ง ผู้โดยสารให้ตรงป้ายหยุดรถประจำทางเพื่อลดอุบัติเหตุและเรื่องร้องเรียน รวมถึงความสะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้บริการทุกท่าน ท่านสามารถสอบถามเส้นทาง แนะนำบริการ ได้ที่สายด่วน Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ของทุกวันไม่เว้นวันหยุด ขอขอบคุณสำหรับข้อคิดเห็นของท่านเราจะเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อพัฒนาการให้บริการของ ขสมก.ต่อไป