นิสัยหรือสันดาน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถ 503 เลขข้างรถ 1-44166 สีส้ม ขับเบียดยูเทร์นพร้อมหันมาด่า(เห็นสีหน้าชัดเจน) อยากไปก่อนบีบแตรบอกหน่อยจะได้รู้จะไม่ว่าเลย หรือคิดว่ารถกูใหญ่ปาดหรือเบียดได้หมด? สุดท้ายติดใจตรงที่หันมาด่าและมองหน้านี้หล่ะ "เบียดแล้วมองหน้านิสัยหรือสันดาน"

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีก องค์การจะสอบสวนและลงโทษพนักงานตามระเบียบต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ