นำสุนัขพันธุ์เล็กขึ้นรถ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
สุนัขพันธุ์เล็กใส่กระเป๋าสำหรับสุนัข สามารถนำขึ้นรถโดยสารธรรมดาได้หรือไม่ เห็นมีคนถามหลายคนแต่คำตอบไม่เหมือนกัน บางคำตอบบอกว่าไม่ได้ บางคำตอบบอกว่ารถธรรมดาอนุโลมได้แต่ต้องใส่กล่อง เลยอยากทราบข้อเท็จจริงค่ะ

เรียนให้ทราบไม่สามารถนำขึ้นรถได้