นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงาน องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ภาพประกอบ: 
21