นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ ขสมก.ที่ให้บริการอำนวยความสะดวก ปลอดภัยแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในการเดินทางในวันเปิดเทอม

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะ
ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ ขสมก.ที่ให้บริการอำนวยความสะดวก ปลอดภัยแก่นักเรียน นักศึกษา
และประชาชนในการเดินทางในวันเปิดเทอม ณ บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ฝั่งเกาะพหลโยธิน และเกาะพญาไท
โดยมีนายประยูร ช่วยแก้ว รอง ผอก.ฝรอ. รักษาการในตำแหน่ง ผอก.ขสมก. พร้อมคณะผู้บริหารองค์การให้การต้อนรับ

ภาพประกอบ: 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25